Forside

Velkommen til Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Formål Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter har til formål at styrke frugt- og gartneribrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne ved i overensstemmelse med § 7, stk. 1, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under den fælles landbrugspolitik m.v. at finansiere foranstaltninger i forbindelse med: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt i øvrigt foranstaltninger, som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri giver sin tilladelse til. Midlerne skal anvendes inden for de sektorer, hvor de er opkrævet.

Bestyrelse i Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Fødevareministeren har den 1. november 2016 udpeget følgende bestyrelsesmedlemmer på grundlag af en enig udtalelse fra Landbrugsraadet, Dansk Gartneri og Økologisk Landsforening:

Søren Flink Madsen Gartneriejer. Bestyrelsesnæstformand GASA Nord Grønt Bestyrelsesnæstformand Dansk Gartneri Bestyrelsesformand GAU. Skovhøjvej 8 8752 Østbirk Torben Leisgaard Afdelingsleder Frijsenborg Planteskole. Bestyrelsesmedlem Danske Planteskoler Søbygårdsvej 15 8450 Hammel Søren Olesen Gartneriejer Formand for Brancheduvalget for Frugt og Grønt Råbjergvej 20 4230 Skælskør
Lars Skytte Gartneriejer. Bestyrelsesmedlem Økologisk Landsforening. Dømmestrupvej 44 5792 Årslev Jens Holme Pedersen Gartneriejer. Udvalgsmedlem i Brancheudvalget for Frugt og Grønt. Kogsbøllevej 42 5800 Nyborg Torben Lippert Sekretariatschef Dansk Gartneri Axeltorv 3 1609 København V
Nicolai Abildgaard By Growers Bestyrelsesmedlem Flora Dania Nyborgvej 651 5220 Odense SØ Indtrådt 7. juni 2016 Henrik Hyldegaard Hansen Gartneriejer. Bestyrelsesmedlem GAU Ingersvej 4, Sengeløse 2640 Hedehusene Indtrådt 27. marts 2015

Fødevareministeren har den 1. november 2016 udpeget følgende bestyrelsesmedlemmer på grundlag af en fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd:

Leif Bach Jørgensen Det Økologiske Råd Kompagnistræde 22 1208 København K Martin Jensen Århus Universitet Institut for Fødevarer-havebrugsproduktion Kirstinebjergvej 10 5792 Årslev
Majken Pagter Aalborg Universitet Institut for Kemi og Biovidenskab Frederik Bajersvej 7 9220 Aalborg Renate Müller Københavns Universitet Institut for Jordbrugsvidenskab Faggruppen for Afgrødevidenskab Højbakkegård Allé 21 2630 Taastrup

Bestyrelsen vil på møde den 19. januar 2017 konstituere sig

Søren Flink Madsen er fungerende bestyrelsesformand

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter CO/ Gartneribrugets Afsætningsudvalg Hvidkærvej 29 5250 Odense SV